Pályaválasztási tanácsadás

Pályaválasztási, pályaorientációs, továbbtanulási, karrierépítési tanácsadás

Pályaválasztási Füzet

2019. január 

 

 

Tartalom

 

Hírek

A felvételi eljárás legfontosabb dátumai

Szakmabemutatók

Elérhetőségünk

 

Hírek

 

Educatio kiállítás

2019. január 10-12. között vár minden érdek­lődőt a 19. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás.

Nyitva tartás: 10-17 óra

Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárköz­pont "A" csarnok (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)

Belépés és kilépés: Főbejáraton (I. kapu) felől.

Részvétel: ingyenes

 

Felsőoktatási felvételi tájékoztató

2018 decemberében megjelent a 2019 szep­temberében induló felsőoktatási képzések tájé­koztatója.

www.felvi.hu

Felvételi és szakmabemutatók

 

Középfokú felvételi eljárás közelgő időpont­jai

2019. január 19. Írásbeli felvételi időpontja

2019. január 24. Pótló írásbeli időpontja

2018. február 18. Jelentkezési lapok továbbítá­sa

2019. február 21-március 14. Szóbeli meghall­gatások

 

Néhány érdekes szakma bemutatásával szeret­nénk segíteni a gondolkodást:

Erdésztechnikus

A munkaterületen az erdőgazdálkodás, a vad­gazdálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkakörök,középszintű vezetői feladatok ellátása történik.Fontos az együttműködés a munkahelyi veze­tőkkel, közreműködés szakmai feladatok vég­rehajtásában, vállalkozók, beosztottak munká­jának szervezése, irányítása.

Leggyakrabban betölthető munkakörök: kerü­letvezető erdész, beosztott erdész, kerületveze­tő vadász, beosztott vadász, erdőművelő, faki­termelő, vadász-vadtenyésztő

Tantárgyak: mezőgazdasági és erdészeti isme­retek, természettudományos ismeretek, termé­szetvédelmi ismeretek, állattan, növénytan, termőhely-ismerettan, műszaki alapismeretek, erdészeti alapismeret, erdőműveléstan, erdő­védelemtan, erdőműveléstan, erdőhasználat­tan, vadászattan, vadgazdálkodástan, élőhely-gazdálkodás, erdészeti géptan, erdőbecsléstan, erdőrendezéstan, erdészeti üzemgazdaságtan.

Optikai üvegcsiszoló

A szakember látásjavító, szemvédő, és mű­szeroptikai termékeket állít elő, optikai prés­tábla, és tömbalapanyagok megmunkálásával nagy pontosságú gömb, sík, illetve aszférikus felületekkel határolt optikai testeket (lencsé­ket, prizmákat, ékeket, tükröket, lemezeket) készít. Képes prés és félkész üveg alapanyag­ból, valamint műanyag alapanyagból szem­üveglencsét előállítani, üveg alapanyagból mold szerszámot készíteni műanyag lencsék gyártásához.

Leggyakrabban betölthető munkakörök: üveg­gyártó, üvegcsiszoló, üvegfúvó, üvegfestő.

Jellemző tantárgyak: optika, anyagismeret, op­tikai gyártási technológia.

 

Felsőoktatási felvételi eljárás közelgő idő­pontjai

2019. február 15. E-felvételi határideje

2019. február 20. Hitelesítés határideje

2019. április 14-től: Felvételi ügyintézés idő­szaka

 

Néhány érdekes szakterület bemutatásával szeretnénk segíteni a gondolkodást:

Állami légiközlekedési alapképzési szak

A HHK legújabb szakján olyan felsőfokú vég­zettségű légiközlekedési szakemberek képzése zajlik, akik alkalmasak az állami szféra (Ma­gyar Honvédség és rendőrség) repüléssel és légiközlekedéssel foglakozó szervezeteinél légijármű-vezetői és repülésirányítói tevé­kenység ellátására, légijárművek légi és földi üzemeltetésére, légivezetési-, valamint irányí­tási rendszerek kezelésére, a repülési feladatok tervezésével, szervezésével, biztosításával kapcsolatos teendők végzésére.

Szakirányok:

  • állami légijármű-vezető (képzési hely: 1-4 szemeszter Budapest, 5-8 szemesz­ter Szolnok) (helikoptervezetők, szállí­tórepülőgép-vezető, harcászatirepülő­gép-vezető)

  • katonai repülésirányító (képzési hely: 1-4 szemeszter Budapest, 5-8 szemesz­ter Szolnok) (repülőtéri irányító, közel­körzeti irányító, bevezető irányító, lég­védelmi irányító)

Üzemmérnök-informatikus alapképzési szak

A képzés célja a munkaerőpiacra jellemző in­formatikus szakemberhiány enyhítése, a gya­korlatra és az ipar által elvárt kompetenciákra fókuszálva. Ezek között kiemelt helyet foglal el a programozás, adatbázis-kezelés, operációs rendszerek üzemeltetése, web- és mobilprog­ramozás, IT biztonság.

A képzés 6 féléves időtartamú és 180 kreditet ad, alapképzés szintű, a nemzetközi besorolása BProf (Bachelor of Profession). A tanterve zö­mében gyakorlatorientált tudást kínál, az al­kalmazások megértéséhez szükséges diszcipli­náris alapokkal, de kevesebb természettudo­mányi ismerettel, mit a BSc kép­zésben. A szakmai gyakorlat mellett az utolsó két félévben kooperatív képzés keretein belül ipari környezetben tanulnak a hallgatók, ahol a korszerű technológiákra alapuló szakmai is­meretek mellett elsajátítják a csapatmunkához szükséges készségeket is.

A három év után megszerezhető felsőfokú végzettség lehetőséget nyújt az MSc-n való to­vábbtanulásra, de csak az MSc-t meghirdető intézmény által előírt elméleti ismeretek pótlá­sa mellett.

Specializáció: pl. webprogramozó, szoftverter­vezés, kiberbiztonság, ipari informatika.

 

Elérhetőségeink:

Tanácsadási szolgáltatásaink ingyenesek, igénylésükhöz előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

Nyíregyháza, Szarvas u. 24.

Tel.: 30/271-0714

palyavalasztas.szszbm@gmail.com

www.palyavalasztas-szszbm.hupont.hu

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 4
Tegnapi: 36
Heti: 86
Havi: 530
Össz.: 37 265

Látogatottság növelés
Oldal: Pályaválasztási Füzet
Pályaválasztási tanácsadás - © 2008 - 2019 - palyavalasztas-szszbm.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »